Pojízdná prodejna + zasedání zastupitelstva obce

Začátek: 23. 1. 2018, 09.00 h
Konec: 23. 1. 2018, 10.00 h

Pojízdná prodejna přijede dnes v časovém rozmezí od 9 do 9.30 hodin. V centru obce (zastaví u lípy) se zdrží vždy podle zájmu zákazníků.

 

Zasedání ZO se uskuteční v úterý 23.1.2018 od 18.00 v zasedací místnosti OÚ.

 

Navrhovaný program jednání:

 

1.      Určení ověřovatelů a zapisovatele

2.      Kontrola zápisu a plnění usnesení z minulého zasedání

3.      Informace o záměru k pronájmu nebytových prostor č.p. 21

4.      Příprava POV 2017

5.      Žádost pana Josefa Hodače o příspěvek na opravu historické kovárny

6.      Správa internetových stránek obce

7.      Různé