Platba místních poplatků

Začátek: 27. 4. 2018, 17.00 h
Konec: 27. 4. 2018, 18.00 h

Placení místních poplatků v roce 2018:

Poplatek za psa 50,-Kč

Poplatek za odvoz komunálního odpadu 350,-Kč

Tyto poplatky budou vybírány ve dnech 20.4. 2018 a 27.4. 2018 vždy od 17 do 18 hodin v sále kulturního domu.

(vzhledem k trvalému nárůstu objemu komunálního odpadu, žádáme všechny zájemce o nádoby na tříděný odpad (plast,papír) pro domácnosti o sdělení počtu a velikosti požadovaných nádob při placení poplatků.