vývoz papírového odpadu z modrých popelnic

Datum: 25. 4. 2018

Prosím, nechte vyvézt pouze zcela naplněné nádoby.