Zasedání zastupitelstva obce

Začátek: 24. 5. 2018, 17.00 h
Konec: 24. 5. 2018, 18.00 h

Zasedání ZO se koná ve čtvrtek 24.5.2018 od 17.00 hodin.

Navrhovaný program jednání:

-          Kontrola usnesení

-          RO 2/2018

-          Různé