Zasedání zastupitelstva obce

Začátek: 19. 6. 2018, 18.00 h
Konec: 19. 6. 2018, 20.00 h

Zasedání ZO se koná v úterý 19.6. od 18.00 hodin.

Navrhovaný program jednání:

Kontrola zápisu a usnesení

Schválení závěrečného účtu obce za rok 2017 včetně zprávy o závěrečném přezkoumání

Dopis pana Jiřího Matláka

Různé