Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce

Začátek: 8. 9. 2018, 16.00 h
Konec: 8. 9. 2018, 18.00 h

Zasedání ZO Zbilidy se uskuteční dne 8.9.2018 od 16.00 hodin v zasedací místnosti OÚ Zbilidy.

Navrhovaný program jednání:

-          Kontrola usnesení a volba ověřovatelů zápisu

-          Rozpočtové opatření č. 4

-          Zpráva Kontrolního výboru

-          Schválení podání žádosti o dotaci na opravu Obecního rybníka

-          Žádost o pronájem obchodu č.p. 21

-          Různé