Sběr velkoobjemového odpadu

Začátek: 4. 5. 2017, 00.00 h
Konec: 5. 5. 2017, 23.00 h

Kontejner na velkoobjemový odpad bude umístěn na prostranství za kulturním domem.