Zasedání zastupitelstva obce

Začátek: 18. 4. 2017, 18.00 h
Konec: 18. 4. 2017, 20.00 h

Zasedání zastupitelstva obce se bude konat v zasedací místnosti obecního úřadu.

Navržený program:

-Kontrola usnesení

- Návrh p. Dvořáka na řešení problémů při přívalových deštích

- návrh OZV o společném školském obvodu

- smlouva o vytvoření společného školského obvodu

- POV

- různé