Zasedání zastupitelstva obce

Začátek: 20. 6. 2017, 18.00 h
Konec: 20. 6. 2017, 20.00 h

Zasedání Zastupitelstva obce Zbilidy se koná 20.6.2017 od 18.00 v zasedací místnosti OÚ.

Navrhovaný program jednání:

1. Určení ověřovatelů a zapisovatele

2. Kontrola zápisu a plnění usnesení z minulého zasedání

3. Schválení účetní závěrky Obce Zbilidy za rok 2016

4. Schválení závěrečného účtu Obce Zbilidy za rok 2016, včetně zprávy o auditu obce krajského úřadu

5. Kontrola dotace na Kulturní dům - SZIF

5. Různé