Zasedání zastupitelstva obce

Začátek: 13. 12. 2017, 17.00 h
Konec: 13. 12. 2017, 20.00 h

Zastupitelstvo obce se koná 13. 12. 2017 od 18.00 hodin v zasedací místnosti OÚ.

Navrhovaný program jednání:

-          Kontrola usnesení

-          Schválení rozpočtu obce na rok 2018

-          Zpráva finančního výboru

-          Návrh smlouvy na administraci pro podání žádosti o dotaci na opravu komunikace

-          Správa internetových stránek obce

-          Různé