Máme pro vás důležité informace z obecního úřadu

Publikováno 6. 2. 2018, 13.59 h
Titulní fotografie: Máme pro vás důležité informace z obecního úřadu

Vedení obecního úřadu ve Zbilidech si pro občany připravilo v souhrnném materiálu několik důležitých informací. V článku najdete například informaci o zůstatcích obce na bankovních účtech nebo pozvánky na nadcházející akce. 

Finanční zůstatky obce v roce 2017:

-zůstatky bankovních účtů k 1.1. 2017: 3.676.930,- Kč

- zůstatky bankovních účtů k 31.12. 2017: 3.946.002,- Kč

Poplatky

Poplatky za vodné+stočné a poplatek za psa ( 50,-Kč ), zůstávají pro rok 2018 nezměněny, poplatky za odvoz komunálního odpadu (350,-Kč) zůstávají také pro rok 2018 beze změny. Tyto poplatky budou vybírány v průběhu dubna, o přesném termínu budete informováni.

Třídění odpadu

Od letošního roku probíhá v naší obci pilotní program v třídění odpadu pro domácnosti (papír,plast). Další zájemci o nádoby na tříděný odpad se mohou hlásit na OÚ.

Pozvánky na akce

Dovolujeme si vás pozvat na následující akce, pořádané OÚ Zbilidy:

24.2.2018 od 15 hodin v sále Kulturního domu

Dětský karneval s kouzelníkem Harrym

 

3.3. 2018 od 18 hodin v sále kulturního domu

Divadelní představení „ Na vánoce ráno“

nejen vánoční komedie divadla ATD, vstupné 50,-Kč, děti zdarma)

 

10.3. 2018 od 15 hodin v sále Kulturního domu

Mezinárodní den žen

pro ženy bude připravena květina a malé pohoštění. Hudba k tanci i poslechu.

 

Kalendář vývozů separovaného odpadu domácnosti 

MĚSÍC PAPÍR PLAST
ÚNOR 28.2. 26.2.
BŘEZEN 28.3. 26.3.
DUBEN 25.4. 23.4.
KVĚTEN 23.5. 21.5.
ČERVEN 20.6. 18.6.
ČERVENEC 18.7. 16.7.
SRPEN 15.8. 13.8.
ZÁŘÍ 12.9. 10.9.
ŘÍJEN 10.10. 8.10.
LISTOPAD 7.11. 5.11.
LEDEN 5.1.2019 3.1.2019

Poznámka: Vývoz bude probíhat vždy jednou za měsíc v liché týdny