Pozvánka na zastupitelstvo obce Zbilidy

Zasedání Zastupitelstva obce Zbilidy se koná  koná v úterý 21.3. 2017 od 18.00 hodin.

Navržený program:

-          Pronájem nebytových prostor č.p. 21

-          Návrh smlouvy o věcném břemeni EON

-          Různé