Zasedání zastupitelstva obce

Zasedání zastupitelstva obce se bude konat v zasedací místnosti obecního úřadu.

Navržený program:

-Kontrola usnesení

- Návrh p. Dvořáka na řešení problémů při přívalových deštích

- návrh OZV o společném školském obvodu

- smlouva o vytvoření společného školského obvodu

- POV

- různé