Zasedání zastupitelstva obce Zbilidy

Zasedání zastupitelstva obce Zbilidy se uskuteční v úterý 23. května 2017 od 18 hodin v kanceláři obecního úřadu.

Navrhovaný program:

-zpráva finančního výboru

- projednání rozpočtu na „Setkání rodáků 2017“

- různé