Zasedání zastupitelstva obce Zbilidy

Zasedání zastupitelstva Obecního úřadu ve Zbilidech se uskuteční 19.9.2017 od 18.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

Navrhovaný program:

-          Jmenování ověřovatelů zápisu

-          Kontrola usnesení

-          Povinnost obce spadající pod správní obvod matričního úřadu městyse Větrný Jeníkov   - "místo a čas sňatečného obřadu"

-          Projednání žádosti pana Jiřího Matláka na úpravu vjezdu

-          RO č. 4

-          POV 2017

-          Pořádání obecní pouti

-          Oprava dětského hřiště

-          Různé