Zasedání zastupitelstva obce

 Zasedání zastupitelstva obce se koná ve čtvrtek 26.10. 2017 od 18.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

Navrhovaný program jednání:

-          Kontrola zápisu a usnesení

-          Schválení návrhu rozpočtu na rok 2018

-          Návrh smlouvy - Jiří Matlák

-          Schválení rozpočtové změny

-          Různé