Zasedání zastupitelstva obce

Zastupitelstvo obce se koná ve čtvrtek 23.11.2017 od 17.00 hodin

Navrhovaný program:

-          Kontrola usnesení

-          RO č. 6

-          Zpráva finančního a kontrolního výboru

-          Jmenování členů inventarizační komise

-          Různé