Záměr obce Zbilidy o pronájmu nebytového prostoru

Obec Zbilidy zveřejňuje v souladu s § 39 zákona č. 128/2000 Sb. O obcích záměr o pronájmu nebytových prostor Zbilidy 21, za účelem provozování prodeje potravin-smíšeného zboží.

Pronájem nebytových prostor Zbilidy  č. p. 21 na pozemku st. p. č. 16 bude poskytnut bezúplatně s možností získání dotace.

Zájemci se mohou přihlásit jak písemně, tak osobně na OÚ Zbilidy 14, 588 05 Dušejov do 31. 12. 2017

Bližší informace podá místostarosta obce Jiří Huďa tel.č. 603 924 908.

Obec Zbilidy si vyhrazuje právo nepřijmout žádnou nabídku.

 

Ve Zbilidech dne: 15. 12. 2017

Jiří Huďa, místostarosta obce