Zasedání zastupitelstva obce Zbilidy

Zasedání zastupitelstva obce se koná 20.2. 2018 od 18.00 v zasedací místnosti OÚ.

Navrhovaný program jednání:

-          Kontrola usnesení

-          Žádost HC Zbilidy o finanční příspěvek na činnost

-          Stanovení počtu zastupitelů pro příští volební období

-          Různé