Zasedání zastupitelstva obce

Zasedání zastupitelstva obce se koná v úterý 20.3.2018 od 18.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

Navrhovaný program:

-          Kontrola usnesení

-          POV

-          Různé