Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce

Zasedání Zastupitelstva obce se uskuteční dne 17. 4. 2018 od 18.00 hodin v zasedací místnosti OÚ.

Navrhovaný program jednání:

-          Kontrola usnesení

-          Schválení návrhu smlouvy na refinancování úvěru KB

-          RO č. 1

-          Informace o setkání starostů ve Větrném Jeníkově

-          Problematika GDPR, výběr zmocněnce

-          Různé