Zasedání zastupitelstva obce

Zasedání ZO se koná ve čtvrtek 24.5.2018 od 17.00 hodin.

Navrhovaný program jednání:

-          Kontrola usnesení

-          RO 2/2018

-          Různé