Zasedání zastupitelstva obce

Zasedání ZO se koná v úterý 19.6. od 18.00 hodin.

Navrhovaný program jednání:

Kontrola zápisu a usnesení

Schválení závěrečného účtu obce za rok 2017 včetně zprávy o závěrečném přezkoumání

Dopis pana Jiřího Matláka

Různé