Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce

Zasedání ZO Zbilidy se uskuteční dne 8.9.2018 od 16.00 hodin v zasedací místnosti OÚ Zbilidy.

Navrhovaný program jednání:

-          Kontrola usnesení a volba ověřovatelů zápisu

-          Rozpočtové opatření č. 4

-          Zpráva Kontrolního výboru

-          Schválení podání žádosti o dotaci na opravu Obecního rybníka

-          Žádost o pronájem obchodu č.p. 21

-          Různé