Zápis ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne 13.10.2015