Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 442/2006, která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

 1. Název: Obec Zbilidy
 2. Důvod a způsob založení
 3. Organizační struktura
 4. Kontaktní spojení
 5. Případné platby lze poukázat:
  1466025319/0800
 6. IČ: 00373991
 7. DIČ: CZ00373991
 8. Dokumenty
 9. Žádosti o informace
 10. Příjem žádostí a dalších podání
 11. Opravné prostředky
 12. Formuláře
 13. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací
 14. Předpisy
 15. Úhrady za poskytování informací
 16. Licenční smlouvy
  • 16.1 Vzory licenčních smluv:
   licenční smlouvy nejsou při poskytování informací uplatňovány
  • 16.2 Výhradní licence:
   výhradní licence nejsou při poskytování informací uplatňovány
 17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.