Prohlášení o přístupnosti

Tvůrci webových stránek obce Zbilidy prohlašují, že tyto stránky jsou vytvořeny s ohledem na maximální přístupnost obsahu podle většiny známých metodik pro všechny uživatele internetu. Splňují všechny důležité zásady přístupnosti podle metodiky Blind Friendly Web, WCAG 2.0 a Vyhlášky č. 64/2008 Sb. (vyhláška o přístupnosti).

Struktura layoutu i obsahu je vytvořena strukturálním a validním HTML 5 podle standardů konsorcia W3C. Vizuální prezentace pomocí kaskádových stylů (CSS).

Pro tisk webových stránek je vytvořeno speciální CSS. Stránky jsou tisknutelné bez jakýchkoliv omezení pomocí internetového prohlížeče (přes ikonu tisku v horní navigační liště, pomocí menu v roletě Soubor / Tisk nebo také přes funkční klávesy Ctrl + P).

Doporučení pro prohlížení

Na našich stránkách jsou informace nabízeny i v podobě dokumentů formátu PDF, DOC a to zejména z důvodů, že buď obsahují typografické prvky a formátování, které webový formát HTML nepodporuje, nebo jsou příliš velké, pak doporučujeme jejich stažení. Zejména se jedná o formuláře a některé vyvěšené dokumenty na úřední desce. Formáty PDF a DOC jsou také vhodnější pro tisk. K prohlížení PDF dokumentů, je možné si zdarma stáhnout Acrobat Reader.

Kontakt na administrátora

V případě jakýchkoliv problémů s přístupností obsahu tohoto webu či s jeho používáním, kontaktujte webmastera webu, kterým je Ing. Lukáš Krajíček, na e-mailové adrese lukas@krajicek.net. Nalezené nedostatky budou odstraněny.