Sazebník úhrad za poskytování informací

Sazebník úhrad za poskytování informací stanovuje  v souladu s ustanovením § 17, zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, výši úhrad za poskytování informací, a to podle zákona uvedeného výše. Požadované informace poskytně Obecní úřad ve Zbilidech bezúplatně, a to za předpokladu, že vyhledávání takovýchto informací  nevyžaduje mimořádně rozsáhlé vyhledávání (do 4 hodin). Osobní náklady za mimořádně rozsáhlé vyhledávání informací (přesáhne-li doba zpracování a vyhledávání informace 4 hodiny) jsou ve výši 150,- Kč za každou započatou hodinu.

Úkon Kč/stránka
Tisk nebo kopírování jednostranné A4 černobílé 2,00
Tisk nebo kopírování oboustranné A4 černobílé 3,00
Tisk nebo kopírování jednostranné A3 černobílé 4,00
Tisk nebo kopírování oboustranné A3 černobílé 6,00
Tisk nebo kopírování jednostranné A4 barevné 30,00
Tisk nebo kopírování oboustranné A4 barevné 42,50
Tisk nebo kopírování jednostranné A3 barevné 44,00
Tisk nebo kopírování oboustranné A3 barevné 61,50
1 ks nenahrané diskety cca 15,00 podle skutečných nákladů
1 ks nenahraného CD cca 35,00 podle skutečných nákladů
Balné + poštovné  podle druhu zásilky a tarifu České pošty

Úhrada výše uvedených nákladů vzniklých na základě jedné žádosti nebude po žadateli požadována v případě, že náklady budou nižší než 100,- Kč.