Struktura úřadu

Obecní úřad tvoří starosta, místostarosta a pracovníci úřadu. V čele obecního úřadu stojí starosta, který odpovídá za jeho činnost. Starosta plní funkci vedoucího organizace podle zvláštních předpisů a je nadřízen všem pracovníkům obecního úřadu. Místostarosta zastupuje starostu v době jeho nepřítomnosti. Je oprávněn zadávat úkoly a pokyny pracovníkům obecního úřadu.

Pověřenec pro ochranu osobních údaju Mgr.et.Bc, Luboš Kliment-kontakt:776233879,GDPR@akkliment.cz

Starosta Jiří Huďa (tel. 603 924 908)
Místostarosta Roman Hejduk (tel. 734 419 706)
Účetní Eva Duchanová (tel. 602 850 490)